systemy wentylacyjne
od 1983
systemy wentylacyjne
od 1983

Certyfikaty

Wybrane certyfikaty KMW ENGINEERING

EN ISO 3834-2:2021-09

System zarządzania jakością w spawalnictwie

KMW Engineering spełnia wymagania normy EN ISO 3834-2:2021-09, System Zarządzania Jakością w spawalnictwie. Nasz system jest certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z. o.o. Jakość procesów spawalniczych jest weryfikowana raz w roku podczas audytów zewnętrznych, a recertyfikacja odbywa się co 3 lata.


Zakres certyfikacji: Procesy spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09 dotyczące systemów wentylacji i elementów konstrukcyjnych.


Grupy materiałowe: 1.1, 1.2 Reh≤ 355 [Mpa], 8.1
Procesy spawalnicze: 111, 135, 141, 212.


Personel odpowiedzialny za nadzór spawalniczy: Aleksandra Kosik (PL/IWE/3365/2022), Leszek Marchel (PL/IWS/658/2016).
 

ISO 45001:2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy

KMW Engineering spełnia wymagania normy ISO 45001:2018: „Systemy Zarządzania BHP” w zakresie projektowania, produkcji i wykonawstwa systemów wentylacji i klimatyzacji. Od 2021 roku wraz z Systemem Zarządzania Środowiskowego stanowi to zintegrowany system zarządzania (ITB – 040/ŚB).

Nasz system uzyskał certyfikat Działu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

ISO 19443:2018

System zarządzania jakością w energetyce jądrowej

KMW Engineering posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością w energetyce jądrowej zgodny z normą QN 100 (dawniej KTA 1401). Certyfikację przeprowadza firma AREVA, specjalizująca się w budowie i modernizacji elektrowni jądrowych. Regularne audyty weryfikacyjne potwierdzają jakość naszych procesów.

2022

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością w standardach jądrowych zgodnie z normami ISO 19443:2018, KTA 1401, MAEA 50-C-Q, MAEA GS-R-3 i MAEA GSR cz. 2.

2016

Nasz system zarządzania jakością został rozszerzony o wymagania dotyczące dodatkowych obszarów:

• Zarządzanie środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001,
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS
18001
,
• Zarządzanie jakością spawania zgodnie z normą ISO 3834-2,
• Zarządzanie jakością energii jądrowej zgodnie z NSQ 100 i KTA 1401.

Przeszliśmy pomyślnie czwarty audyt dotyczący spełnienia europejskich wymagań bezpieczeństwa jądrowego oraz rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, MAEA GS-R-3 i MAEA 50-C-Q. Ponad 15 lat doświadczenia w budowie obiektów jądrowych i 9 lat uprawnień na podstawie akredytacji potwierdzającej bezpieczeństwo jądrowe kwalifikuje KMW jako
rekomendowanego dostawcę i wykonawcę dla energetyki jądrowej.

2013

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w energetyce jądrowej ważna do 2016 roku, potwierdzająca wymagania normy QN-100 w zakresie projektowania, wdrażania, montażu i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

2010

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w energetyce jądrowej ważna do lutego 2013 roku, potwierdzająca wymagania norm KTA 1401, IAEA 50-C-Q i FRA/N/100/OL3 w zakresie projektowania, wdrażania, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

2007

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w energetyce jądrowej ważna do lutego 2010 roku, potwierdzająca standardy KTA 1401, IAEA 50-CQ i FRA/N/100/OL3 w zakresie projektowania, wdrażania, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

EN ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego

Od 2012 roku KMW Engineering spełnia wymagania normy EN ISO 14001:2015: „Systemy zarządzania środowiskowego” w zakresie projektowania, produkcji i wykonawstwa systemów wentylacji i klimatyzacji. Od 2021 roku wraz z Systemem Zarządzania BHP stanowi to zintegrowany system zarządzania (ITB – 040/ŚB).

Nasz system posiada certyfikat Działu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Inspektorzy LT2

KMW posiada 5 inspektorów LT2 zgodnie z normą EN ISO 9712. Certyfikat ten przeznaczony jest dla osób przeprowadzających badania szczelności podczas produkcji i eksploatacji. Drugi poziom certyfikacji oznacza, że pracownik ma uprawnienia nie tylko do przeprowadzania testów, ale także do nadzorowania procesów.

Laboratorium KMW

Certyfikat wydany przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdza, że Laboratorium Badań Szczelności LTTL posiada kompetencje techniczne zgodne z wymaganiami normy EN ISO 9001 w zakresie badań szczelności zgodnie z normami EN 12237, EN 1507, EN 1886 oraz badań systemów malowania i lakierowania zgodnie z normą EN ISO 12994-7, EN ISO 2808, EN ISO 16276-1+2, EN ISO 2409.

Ponadto firma zapewnia niezależność Laboratorium od działów produkcyjnych, a stosunki pracy nie wpływają w żaden sposób na wiarygodność wyników badań. Certyfikat jest odnawiany co 3 lata.

 

 

 

 

EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością

KMW Engineering spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2015, Systemy Zarządzania Jakością. Nasz system uzyskał certyfikat Działu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (akredytacja PCA).
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze znowelizowaną Normą Europejską jest zgodne z naszą Polityką Jakości. Regularne audyty weryfikacyjne potwierdzają jakość procesów, a recertyfikacja odbywa się co 3 lata.

2021

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (ITB – 024/S) potwierdzająca zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji i wykonawstwa systemów wentylacji i klimatyzacji.

2018

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (nr ITB – 024/S) potwierdzająca wymagania normy EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji, budowy systemów wentylacji i klimatyzacji.

2015

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (nr ITB – 024/S) potwierdzająca wymagania normy EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji, konstrukcji, dostaw, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

2012

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (nr ITB – 024/S) potwierdzająca wymagania normy EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji, konstrukcji, dostaw, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

2009

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (nr ITB – 024/J) potwierdzająca wymagania normy PN-EN ISO 9001:2006 w zakresie projektowania, produkcji, budowy, dostawy, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

2006

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (NoITB – 024/S) potwierdzający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, produkcji, konstrukcji, dostaw, montażu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

Montaż - Certyfikaty SCC

SCC i VCA to systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązujące w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii i innych krajach UE.
Certyfikaty SCC i VCA potwierdzają, że pracownik zna i przestrzega zasad systemu SCC/VCA oraz oficjalnie upoważniają go do pracy w sektorach: instalacyjnym, budowlanym, chemicznym, transportowym, elektromaszynowym, petrochemicznym, logistycznym, ogrodniczym i publicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne produkowane przez KMW Engineering posiadają szereg certyfikatów potwierdzających jakość i parametry techniczne takie jak szczelność oraz przenikanie ciepła i hałasu.

W ciągu ponad 20 lat produkcji przeszły procedury potwierdzające spełnienie wymagań i dopuszczenie do stosowania przez:

  1. COBRI INSTAL Warszawa 2004: Zatwierdzenie zgodności z normą EN 1886,
  2. ENERGOAUDYT Gdynia 2005: Zgodność z wymaganiami normy EN 1886,
  3. ENERGOAUDYT Gdynia 2005: Certyfikat Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC,
  4. PZH Warszawa 2010: Atesty Higieniczne dla central wentylacyjnych serii KMW ZR i ZS,
  5. PZH Warszawa 2010: Atest Higieniczny do zastosowań w „obiektach czystych”,
  6. UTP Bydgoszcz 2014: Potwierdzenie badań modelowych zgodnie z EN 1886,
  7. GOST-R Moskwa 2014: Certyfikat producenta na centrale do uzdatniania powietrza serii Z.

Test odporności na trzęsienia ziemi

Odporność central wentylacyjnych KMW Engineering została przetestowana w warunkach sejsmicznych w Finlandii. Badania są dostosowane do warunków panujących w danej lokalizacji.

Skip to content