systemy wentylacyjne
od 1983
systemy wentylacyjne
od 1983

Finansowanie UE

Aktualne finansowanie UE

OPIS PROJEKTU Z 3.2.1 POIR:

KMW Engineering Sp. z o.o. kontynuuje, po połączeniu  z firmą NucAir Technologies Sp. z o.o. we wrześniu 2022, projekt inwestycyjny pod nazwą

„Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną technologią produkcji kanałów wentylacyjnych, spawanych, okrągłych, prostokątnych i innowacyjnego na skalę światową kanału owalnego Squoval® i uruchomienie ich produkcji na skalę przemysłową”

dofinansowany w ramach Działania 3.2„Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji kanałów wentylacyjnych, pozwalającej na uruchomienie produkcji innowacyjnych spawanych kanałów wentylacyjnych: udoskonalonych okrągłych i prostokątnych, w tym nowego innowacyjnego na skalę światową kanału owalnego Squoval®.

Planowane efekty:

1) innowacja produktowa:

  • ulepszone jakościowo wentylacyjne spawane kanały: okrągły i prostokątny,
  • innowacyjny na skalę światową wentylacyjny spawany kanał owalny Squoval®.

2) innowacja procesowa:

  • wdrożenie technologii spawania wg standardów Przemysłu 4.0 (z wykorzystaniem robotów i automatów).

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-04-0002/19-00

Wartość całkowita projektu: 31 451 100,00 zł

Koszty kwalifikowane: 24 720 000,00 zł

Dofinansowanie EFRR: 13 596 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2019r. – 31.03.2024r.

Skip to content