systemy wentylacyjne
od 1983
systemy wentylacyjne
od 1983

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych roku (RODO), informujemy że Administratorem Twoich danych osobowych jest KMW Engineering Sp. z o o., ul. Powstańców 8a, 86-050 Solec Kujawski. Oznacza to, że jest odpowiedzialny za ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane kontaktowe do Ochrony Danych Osobowych
Koordynator: rodo@kmw.pl

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub na Twoje żądanie przed jej zawarciem (RODO art. 6 ust. 1 lit. b) w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy,
  • wykonania zamówionej usługi i wystawienia faktury i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z rozpatrywaniem reklamacji,
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wypełniającą obowiązek prawny ciążący na Administratorze.


Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawa do przenoszenia danych osobowych,
  • sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu,
  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez wymagany okres zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, nie krócej niż przez czas trwania umowy i do wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń.

Skip to content