since 1983
40
years
ventilation systems
since 1983
40
years

News

News


Plan połączenia spółek

Solec Kujawski, dnia 30 sierpnia 2023 roku

 

Zarząd KMW ENGINEERING spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, zwanej dalej „Spółką”, w związku z zamierzonym połączeniem Spółki (w charakterze Spółki przejmującej) ze spółką KMW ENGINEERING GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (jako Spółką przejmowaną), przeprowadzanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), działając na podstawie art. 500 § 21 w związku z art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia nieodpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony przez Zarządy obu Spółek dnia 29 sierpnia 2023 roku plan połączenia KMW ENGINEERING sp. z o.o. z KMW ENGINEERING GROUP sp. z o.o. wraz z załącznikami.

Plan połączenia wraz z załącznikami do planu, dostępne są bezpośrednio po kliknięciu w poniższy link:

Plan połączenia uzgodniony 29.08.2023 r. wraz z załącznikami

Skip to content